BG     EN

Господин Иванов Димитров

Д.Е.С., Диплома № 17
издадена от ИДЕС

ЗА ФИРМАТА

Господин Иванов Димитров е дипломиран експерт счетоводител от 1991 г. с диплома No 17. Одиторската си дейност осъществява пряко като физическо лице.

Господин Иванов Димитров
Град:Ямбол, 8600
Телефон:+359 46 647 295
GSM:+359 888 824 7111
e-mail:dimitrov0137@gmail.com