BG     EN

Господин Иванов Димитров

Д.Е.С., Диплома № 17
издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2017 година

Публикуван на 2.04.2018 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2016 година

Публикуван на 27.03.2017 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2013 година

Публикуван на 24.03.2014 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2012 година

Публикуван на 28.03.2013 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2011 година

Публикуван на 29.03.2012 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2010 година

Публикуван на 30.03.2011 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година

Публикуван на 30.03.2010 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Господин Иванов Димитров
Град:Ямбол, 8600
Телефон:+359 46 647 295
GSM:+359 888 824 7111
e-mail:dimitrov0137@gmail.com