BG     EN

Господин Иванов Димитров

Д.Е.С., Диплома № 17
издадена от ИДЕС

КЛИЕНТИ

Клиенти на регистриран одитор Господин Иванов Димитров са предприятия работещи в различни сфери като:

  • Тежка промишленост
  • Лека промишленост
  • Селско стопанство
  • Строителство
  • Здравеопазване
  • Търговия
Господин Иванов Димитров
Град:Ямбол, 8600
Телефон:+359 46 647 295
GSM:+359 888 824 7111
e-mail:dimitrov0137@gmail.com